Disclaimer voor canadacamperreis.nl

Algemeen

Canada Camper Reis, hierna te noemen canadacamperreis.nl, verleent je hierbij toegang tot canadacamperreis.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door canadacamperreis.nl en derden zijn aangeleverd. canadacamperreis.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De op canadacamperreis.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van canadacamperreis.nl.

In het bijzonder is alle informatie op canadacamperreis.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij canadacamperreis.nl. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van canadacamperreis.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.